IAC - Information Access Center

Saat saya posting ini saya sedang berada di ruang Internet Lounge IAC, IAC merupakan hibah dari Pemerintah Korea untuk Indonesia yang ditempatkan di IBI Darmajaya, masuk ruang IAC kita bakal melihat banyak ornamen - ornamen Korea, baik setiap ruangan ada gambar budaya korea, tulisan korea dan sebagainya, di IAC ini terdapat ruang laboratorium komputer, ruang seminar dan internet lounge, ruangan yang sejuk, dan peralatan yang canggih ada di IAC, so jadi betah berlama - lama di IAC. Huhuhuhu.Powered by Telkomsel BlackBerry®

1 comment:

Powered by Blogger.